Традиционните български празници, създадени и съхранени през вековете до ден днешен и отбелязването на най- светлия и почитан празник, а именно - Националния празник на България 3 март Освобождението на страната от Османската империя. Победата на еди...