"На Есен с песен"

На „ Есен с песен“ - традицията продължава в ресторант “Под липите“

Българската народна песен, Българският фолклор и Българските народни танци преплетени с българската национална кухня са емблемата на България пред света. Уникалната природа, вечно зелените български планини, златните пясъци по Черноморието и множеството манастири малки и големи са съхранили най- бъларското и са приютили българщината през вековете. Наред с типичните за България гозби и ястия, българската народна музика е присъствала в живота и битието на българина.

                В  българската фолклорна традиция са се оформили различни фолклорни области, всяка от които се отличава с типични за региона народни ястия, но също така и с типични музикални ритми и инструменти.  Както банската капама е типично национално ястие за района на пирин,  така типичен за региона музикален интрумент е тамбурата. Типични за Родопската кулинарна традиция са Родопските сарми, Родопския пататник и още много други  ястия, приготвяни от българската домакиня под звуците  на чанове и гайди.

                Именно затова традиционната българска народна музика е неизменен елемент от чара и атмосферта в ресторант „Под липите“. Фолклорните вечери в ресторант „Под липите“ дават възможност на всеки гост да се наслади на вкусно приготвена българска кухня съчетана с типична народна музика. Фолклорните вечери в ресторант „Под липите“ представят на нашите гости разнообразието от звуци типични за различните музикални региони.

 Родопската гайда, Тамбурата, Тъпаните, Кавала, Гъдулката и още много музикални инструменти са се вплели в мелодиите на българската народна песен и фолклор. В различните райони на страната музикалните инструменти създават и разнообразяват българската народна музика, като създават необикновенни и ритмични мелодии. Богатата палитра от звуци олицетворява типичният за региона фолклор, така както подправките овкусяват типичните местни ястия.

                На „Есен с песен“ в ресторант „Под липите“ музика, танци и традиционна българска кухня с вкуса и аромата на домашните гозби- връщат спомени и създават нови.

Pod Lipite Facebook Share This